Soms ervaar je dat je lichaam niet doet wat je wilt. Je vraagt bijvoorbeeld aan je benen om stil naast het paard te hangen, maar je instructeur zegt dat ze nog steeds verkrampt tegen de zijkant van het paard ‘pompen’. Je ervaart de beweging van je benen als verzet van het lichaam. Je lichaam wordt kennelijk ook nog door iets anders bestuurd dan door jouw bewuste wil. Naast je ‘bewuste’ is er namelijk ook nog je ‘onderbewuste’. Zolang het onderbewuste ego de baas is zul je falen.

Zo gaat het met paardrijden ook. Het is een mentaal spelletje. Trainen is je onderbewuste lichaam vertrouwd maken met de wensen van je bewuste geest. Pas na eindeloos te herhalen en te trainen geeft het onderbewuste zich over. Je kunt pas een goede ruiter zijn als het lichaam uitvoert wat jij ervan vraagt.

Als lichaam en geest in evenwicht met elkaar zijn gekomen. Daarom besteden ze tijdens de trainingsarrangementen bij Academy Bartels heel veel aandacht aan bewustwording. Ze leren voelen hoe je lichaam functioneert op de flexchair en in hun fitness. En leren ze je begrijpen hoe je jouw lichaam gericht kunt trainen en hoe de communicatie met je paard werkt, door middel van het toepassen van de leertheorie in onze praktijklessen.

Wil jij meer leren over bewust paardrijden? Reserveer dan een van de trainingsarrangementen bij Academy Bartels.